NYT SOGNEBLAD PÅ GADEN!
September- december 2020

Genåbning af Kirken - Lørdagsdåb i Budolfi kirke - ændrede åbningstider 

Kirkens åbningstider er ændret pga. Covid 19 indtil 1. september.

Kirken er åben: Mandag til torsdag kl. 10-16. Fredag LUKKET.

Lørdag: Kirken er kun åben ved koncerter og kirkelige handlinger.

SØNDAG HØJMESSE KL. 10

Søndag fra kl. 12 til 15 (indtil den 9. august): kirken er åben for besøgende og der guider tilstede.

Vær opmærksom på, at kirken kan være lukket for turister og besøgende pga. kirkelige handlinger og forberedelse til disse.


7. SEPTEMBER KL. 10-12 I FOLKEKIRKENS HUS
Babysang og voksensnak ved sangpædagog Anna Vestergaard og sognepræst Hanne Dahl.

Der vil være kaffe, te, vand, frugt og boller. Det er gratis at deltage, og man møder bare op.

Har du lyst til at lave noget med din baby og samtidig få tanket dig selv op, så sker det ved flyglet i Folkekirkens hus. Den første mandag i september, oktober, november og december kl. 10-12.

Anna Vestergaard er sangpædagog og aktuel med en udgivelse om børn, musik og sanser. Hun vil lave et sangprogram med fokus på sanserne. Medbring et tæppe som din baby kan ligge på.

Hanne Dahl er sognepræst og har arbejdet med børnelitteratur og filosofi i mange år. Hun vil lave et oplæg til voksensnak, der hver gang vil have et emne, som berører et centralt tema ved det at være menneske. Et miniforedrag, der tåler afbrydelse af babyer.


8. SEPTEMBER KL. 14.30 I BUDOLFI KIRKES KRYPT
Sogneeftermiddag med Malene Bendtsen "Det uperfekte menneske"

Stil op til menighedsrådsvalg 2020

Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden

Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september kl. 17.00 i Budolfi kirkes krypt

Medlemmerne til menighedsråd vælges på en valgforsamling, der afholdes tirsdag den 15. september 2020.
Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.
I Budolfi sogn skal der vælges 10 medlemmer, som sammen med sognets præster udgør menighedsrådet.

Hvis du vil stille op til menighedsrådet skal du
-    Tjekke om du har adresse i Budolfi sogn - hvis ikke skal du senest 1. september kl. 12 have løst sognebånd til én af kirkens præster.
-    Møde op på valgforsamlingen. Du vil blive opfordret til at give en lille præsentation af dig selv og din interesse for kirken. Hvis du har konkrete ídeer/holdninger til fremtidens domsogn skal du endelig fremlægge dem.

Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Resultatet af valgforsamlingen vil blive offentliggjort på aalborgdomkirke.dk hurtigst muligt, samt på aalborg.nu og i avisudgaven onsdag den 23. september.
Mulighed for at udløse et afstemningsvalg

Senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan der indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

Dette vil i givet fald foregå den 17. november 2020.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Vil du udnytte og udvikle dine lederkompetencer? Som i enhver anden organisation er det vigtigt, at personalet har gode arbejdsvilkår, så samarbejdet omkring målene, både i drift og aktivitet, kan opfyldes. Vidste du fx at menighedsrådet har arbejdsgiveransvaret for størstedelen af kirkens personale?

Interesserer du dig for bygninger? Så kan du være med til den kulturbevarende del omkring kirken, men også de bygninger, som er personalets arbejdsplads og den almindelige drift. Er du god til at gennemskue store talopstillinger som budgetter og regnskaber, og har du flair for tal?

Er du god til at kommunikere? Så kan du være med til at gøre vores kirke mere synlig og relevant for både medlemmer og pressen.

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg. Få indflydelse på din kirkes liv i frentiden.

 


17. SEPTEMBER KL. 19.30 I FOLKEKIRKENS HUS
Vive La France ved Dominique Bouchet, professor SDU
Med afsæt i historien vil Dominique Bouchet give os et indblik i, hvor Frankrig står i dag som europæisk stormagt, hvordan den franske nationale identitet adskiller sig fra den tyske og forklare os, hvorfor man i Danmark nemt kan mistolke Frankrigs intentioner.
Dominique Bouchet er født, opvokset og uddannet i Paris som økonom og sociolog. Han forsker i sociale forandringer og kulturelle forskelle og gør det på tværs af faggrænserne. I 2007 fik han tildelt Danmarks Magisterforenings forskningspris for grænseroverskridende forskning.

22. SEPTEMBER KL. 19-20 I KLOSTERKIRKEN
“Frihed fra krig” med domprovst Niels Christian Kobbelgaard
Domprovst Niels Christian Kobbelgaard vil med udgangspunkt i Danmarks Befrielse tale om frihed fra krig som et historisk fænomen med inddragelse af den gennem historien gentagne drøftelse af begrebet ”retfærdige krig”. Forholdet mellem krig og fred bliver belyst teologisk ud fra eksempler fra historien. Denne aften der den første i temarækken “Frighed er det bedste guld”. Fortsættes d. 20/10 og 17/11.

23. SEPTEMBER KL. 19.00 I STUDENTERHUSET
Demokrati i koma? med Silas Harrebye
Vil corona-krisen kunne bruges som brændende platform til at udvikle vores demokrati? Hvis vi kigger nærmere på vores demokrati, så er udviklingen de seneste 15 år gået stærkt ned ad bakke – i forhold til kvaliteten af vores samtaler, tilliden til vores institutioner og deltagelsens sociale skævhed. Silas Harrebye vil i sit foredrag se nærmere på komatilstanden som en eksistentiel og demokratisk fare og foreslå fire forskellige chokterapier der kan skubbe udviklingen i den rigtige retning.
Silas Harrebye er lektor og studieleder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Hans seneste bog “Sæt strøm til demokratiet – når koma kræver chokterapi” udkom på Gyldendal i oktober 2019.

4. OKTOBER KL. 10.00 I BUDOLFI KIRKE
Højmesse ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard

 

Søndag den 4. oktober kl. 10 går domprovsten for alteret i Budolfi for sidste gang. Efter 9 år i Aalborg går domprovsten på pension.

Efter højmessen vil menighedsrådet afholde en reception, hvor alle er hjerteligt velkommen.NYE DATOER FOR KONFIRMATION
Den 16 - 23 - 30. august

Igår aflyste vi konfirmationerne i bededagsferien og opfordrede til at se tiden an m.h.t. fastlæggelses af nye datoer, fordi det var den henstilling, vi fik fra Biskop og ministerium.
Men vi melder nu tre nye datoer ud således, at I ikke stilles dårligere end andre i kampen om selskabslokaler mm.
 

Datoer er som følger:
7.A Søndag den 16/8 kl. 9.00 og 11.00 (Hanne Dahl)
7.B Søndag den 23/8 kl. 9.00 oh kl.11.00 (Henriette Pedersen)
7.C Søndag den 30/8 kl. 9.00 og 11.00 (Niels Christian Kobbelgaard)

Man vil have mulighed for at bytte datoer således, at det forhåbentligt kan komme til at gå op i den store familie-kabale.
Er der nogen som af særlige grunde ønsker konfirmation før sommerferien gennemfører vi det som en del af en almindelig højmesse efter eget valg.

På vegne af Budolfi - Venlig hilsen Hanne Dahl (Den 19. marts 2020)


Drop-in-dåb i Budolfi Kirke
 

Der er ikke aftalt ny dato for drop-in-dåb. Men ring venligst til kordegn eller præst , så aftaler vi tid til privat drop-in-dåb.


Hvad tro vi på?


 

Få alle tre bind af: Hvad tror vi på? for 100 kr.

Kan hentes på Budolfi Kirkekontor. Sendes mod betaling af porto.
Der er i alt udkommet tre bøger. Den sidste bog indeholder to bind.


Få besøg af præsten

Længe før telefonens og internettets fødsel var det ret almindeligt, at præsten dagligt gik tur i sognet og kiggede ind til de sognebørn, der var syge, triste eller “bare” kom forbi for at hilse på; måske for sammen at drikke en tår kaffe og få en snak om løst og fast. Et sådan visit kaldes i kirkesprog for et husbesøg.

Et husbesøg er for livets skyld og handler derfor hverken om mission eller omvendelse. Det fortælles, at en gammel kone for mange år siden fik besøg af den lokale præst, og det var hun sådan set rigtig glad for. Men da præsten foreslog, at de skulle synge en salme, svarede hun, at det kunne han gøre med og for sig selv, så ville hun gå ud og lave kaffe til dem.

Så har du brug for en snak om sorger eller glæder, eller hvad der ellers hører livet til så kontakt en af sognets præster. Præsten er underlagt tavshedspligt og lægger gerne ører til alt, du ringer eller mailer bare. 
                                                                                                                                 Henriette Pedersen


 

Ny program for Teologisk Voksenundervisning kan hæntes her

Undervisningen henvender sig bredt og er åben for alle voksne i hele Aalborg Stift. Der kræves ingen forkundskaber.


Gå på opdagelse i Budolfi Kirke – hjemmefra

”Budolfi Kirke i Aalborg er den første kirke i Danmark, hvor man nu via Google Streetview kan tage på en visuel rundtur, uden at skulle tage turen til Aalborg først. Med en mus ved hånden kan man gå rundt i kirkerummet og se nærmere på kirkens mange detaljer.”
Kilde: Menighedsrådenes Blad 09/2014.

VIRTUEL GUIDET RUNDTUR
Detaljer kan opleves på en guidet rundtur som kan tilgås her fra Budolfi kirkes hjemmeside (klik her).

Streetview fotos og Virtueltur: Bent Frost - www.mindstore.dk; andre billeder: Niels Clemmensen, Aalborg Stift.
GOD FORNØJELSE!


Ny billeder af Budolfi Kirke og Klosterkirken på Aalborg Stifts hjemmeside

 
 

Budolfi kirke er stiftets hovedkirke og har været det siden 1554. Den indeholder som forventet en rigdom af inventar, der både fortæller om kirken som domkirke og om Aalborg by.

Hele dette omfattende inventar kan man nu gå på opdagelse i i den beskrivelse, der netop er offentliggjort på Stiftets hjemmeside.

Find beskrivelsen af Budolfi kirke her.
Det er Niels Clemmensen, der har lavet både tekst og billeder.

Beskrivelsen består af næsten 450 billeder.

Teksten bygger i vid udstrækning på Jørgen Orlien og Viggo Petersens bog »Domkirken i Aalborg Budolfi kirke — fra begyndelsen til i dag«, som Budolfi sogns menighedsråd udgav i 2010. Bogen og beskrivelsen på sitet kan supplere hinanden.

Bogen kan købes hos kirketjenerne i Budolfi Kirke og på kordegnekontoret for 100 kr.