GUDSTJENESTER

 

EIN FESTE BURG

 

EUROPAS REFORMATIONER

 
       
 

 

26. februar, Fastelavn
Budolfi kirke: højmesse kl. 10
ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard

Klosterkirken kl. 16.30
Gudstjeneste ved studenterpræst Christen Staghøj Sinding
 


 

 

 


BUDOLFI KIRKE (domkirken)
Onsdag den 1. marts kl. 19.30

EIN FESTE BURG
- orgelkoncert
ved domorganist Erling A. Thomsen

Orgelværker fra fire århundreder over Martin Luthers kampsalme ”Vor Gud han er så fast en borg”. Fri entré.

 

 

 

 

EUROPAS REFORMATIONER
– en studiekreds ved Henriette Pedersen
og Hanne Dahl

Næste gang den 28. februar kl. 19-21
Humanismen og Erasmus af Rotterdam
STED: Adelgade 10 (Gl. bispehuset)
Læs mere...