BUDOLFI KIRKE ER ÅBEN:

I perioden september -  maj fra kl. 9 til 15 på hverdage, lørdag kl. 9 - 12.
I perioden juni - august fra kl. 9 til 16 på hverdage, lørdag kl. 9 - 14.

GUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE HVER SØNDAG KL. 10

Alle søndage fra den 19. juni til og med den 21. august 2016 er der en guide til stede i kirken
mellem kl. 12 og 15. Alle er velkomne til at spørge guiden om kirkens historie.


Der kan arrangeres rundvisninger i kirken for grupper. En rundvisning koster 400 kr.
Bestilles gennem kirkekontoret på tlf. 98 12 46 70.

KLOSTERKIRKEN er den anden kirke i sognet, hvor der afholdes gudstjenester, dåb, vielser, samt koncerter, og den er kun åben under disse.

Klosterkirken har adressen Klosterjordet 5 og er en integreret del af Aalborg Helligåndskloster med indgang fra C.W. Obels Plads. Klosterkirken indgår i sommerperioden i rundvisningen på Aalborg Kloster.

KIRKEBIL

Har man behov for en bil for at komme i kirke, er der mulighed for at benytte kirkebilen.
Henvendelse herom til kordegnekontoret, tlf. 98 12 46 70, hverdage kl. 10-13.

MENIGHEDSRÅDET
Ansøgninger om økonomisk støtte bliver behandlet på menighedsrådsmødet to gange årligt (maj og november).

Udvalg, møder, referater her    kontaktoplysninger her

PERSONREGISTRERING

Kordegnene registrerer alle fødsler og dødsfald i Budolfi sogn. Dette er en grundregistrering af personer, som skal foretages af alle uanset religion og overbevisning. Desuden behandler kordegnene sager vedrørende navneændring, udstedelse af nye attester samt medlemskab af folkekirken. Man kan tjekke i hvilket sogn man bor i på www.sogn.dk.

Aftaler om dåb, vielse, bisættelse/begravelse sker også ved henvendelse til kordegnekontoret.

En del personregistrering skal ske digitalt på www.borger.dk. På Ankestyrelsens hjemmeside kan man finde listen over godkendte navne.

Du kan henvende dig til kontoret med alt, hvad du måtte have af spørgsmål og ærinder til kirken. Kordegnen vil da sørge for at vise dig videre til rette vedkommende.

Kordegnekontoret: Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4
Åbent mandag - fredag fra kl. 10 til 13, torsdag også fra kl. 16 til 17.


Webmaster: Anna Rosiak Syberg, asy@km.dk